כניסת חברים ותושבים

מחיי הוותיקים (1997)
מחיי הוותיקים (1997)