כניסת חברים ותושבים

כד וצבע 22.6.19
כד וצבע

22.6.19 - 20.7.19
פתיחה: שבת, 22.6.19 , בשעה 12:00

כד וצבע- תערוכה בגלריה

 

כד וצבע[1]

אלכס קרמרגור ענברגליה פסטרנקג'ניפר ברלבדוד קראוסטלי קלנר גזיתיהושע זיויעל כנענייערה אורןמאירה אונאמוניקההדרימיכל אלוןמעין ברנורה פורתנורית גור לביא (קרני), עינת רבינאעמית קבסהרוני בילררחל ארזי

 

התערוכה מפגישה את עבודותיהם של תשעה עשר אמניות ואמנים המשלבים ביצירתם שני ערוצי ביטוי – קרמיקה וציור.

צירוף זה נוכח בגוף יצירתם של אמנים שוניםהחל מהעת העתיקה עד לימינובין הדוגמאות המפורסמות  במאה ה-20 ניתן למצוא את כלי הקרמיקה המצוירים של  פבלו פיקאסו והנרי מאטיס  השילוב  בין העבודה בחימר לבין הציור על הכלי היה עבורם אפיק הבעהמקורימשוחרר ובעיקר אינטימיזירה שאיפשרה להם להתנתק מהכבלים המחמירים  שהכתיב הציור על הבד ובנוסף את החופש ל"שחקעם צבעיםחומרים וסגנונות בתולדות האמנות הישראלית ניתן למצוא לא מעט דוגמאות לשילוב זה ממניעים  אמנותייםשוניםאהרון כהנא ומרסל ינקוחברי "אופקים חדשים", יצרו כלי קרמיקה מצוירים כדוגמת צלחותמגשיםספלים אגרטלים וכיו"בחוהסמואל מ"האמהות הגדולותשל הקרמיקה בארץהייתה בראשית דרכה גם ציירת ושילבה לכל אורך הדרך בין הקרמיקה  לציור.[2]

אריחי חדר האמבטיה שצייר יחזקאל שטרייכמן בביתולאורך שנים רבותהן דוגמא לשילוב שעושים אמנים בין שתי הפרקטיקותעלגבי האריחים הופיעו דמויות מהמיתולוגיהנשים ערומותנופים קדמונים ומוטיבים של יםהמצביעים על פן פיגורטיבי ונרטיבי  ביצירתושל שטרייכמן שהיה מאבות המופשט הישראלי. וכפי שאומרת כרמלה רובין: "כנראה ההשתעשעות בקרמיקה פיצתה אותו עלההתנתקות מהעולם הפיגורטיביזה היה תחום שבו היה יכול לשחקבדיוק כמו שפיקאסו עשה".[3]

התערוכה הצנועה בגלריה שבגבעת חיים איחוד מבקשת להאיר על תחום יצירה ייחודי זה בנקודת הזמן העכשוויתשניכר שזוכה כיוםלעדנה מחודשתהרחבת האופציות המטשטשת את הגבולות בין החפץ ככלי שימושילבין מעמדו כאובייקט אמנותימקרבת את הצופהואפילו מפתה אותו

פרופיל האמנים המשתתפים בתערוכה הוא מגוון מבחינת גישות העבודהנקודות המוצאהנושאים המטופלים והרב דוריות.  חלקםציירים בהגדרת זהותם האמנותית,  כמו אלכס קרמרגליה פסטרנקג'ניפר ברלביעל כנעני,  יערה אורןנורית גור לביא (קרניועמיתקבסהאחרים מגדירים את עצמם כאמני  קרמיקהלמשלרחל ארזיגור ענבר,  טלי קלנר גזיתועינת רבינאביצירתן של  מוניקההדרי ומאירה אונא הוותיקותומעין בר ורוני בילר  הצעירות שבחבורההשילוב בין החומר לציור משמש להבעתם  של תכנים מרובדיםכשלחומר הקרמי יש תפקיד עקרוני ומרכזי.

בתערוכה יש ביטוי גם  לשיתופי פעולה בין אמני קרמיקה לציירים כמו זה שבין נורית גור לביא (קרניומיכל אלון הקרמיקאיתבין נורהפורת ועמית קבסה הציירים לעינת רבינאובין יעל כנעני ורחל ארזי.              

              


[1] שם התערוכה מרפרר לסטודיו "כד וספלשהקימה חוה סמואל בראשון לציון כשאליה חברו פאולה אהרונסון ומירה ליבס

[2] סמואל אף הציגה ציורים בתערוכה הכללית במוזיאון תל-אביב ב-1940.

[3] דנה גילרמן , "אמנות מתחת לטוש", כלכליסט 27.3.2012  https://www.calcalist.co.il/consumer/articles/0,7340,L-3566118,00.html