כניסת חברים ותושבים

סיפורו של מקום, אבן הפינה מאת דן שגיא

מ"בתוכנו" 2004


מסורת

23552  -  זוהי הפתיחה לטורנו הפעם.

לכאורה, חמש ספרות, שלרובנו אינן אומרות כלום. אך, אם נעמיד רווח ביניהן, נקבל את המספר: 23.5.52  -  תאריך הקמת קיבוצנו. תאריך שנראה היום זניח לציבור הרחב.

בכל מדינה מתוקנת נוהגים לציין ימים היסטוריים שונים בתולדותיה. כך גם נוהגים לעשות ביישובים רבים המוכרים לי, ומה אצלנו?

בעבר חגגו את חג העליה על הקרקע ביחד עם חג המחזור וקבלה לחברות, ונתנו לו תוכן חזותי, תרבותי וחברתי. הוא נקרא בשמות שונים: יום העליה על הקרקע, חג המשק, חג המחזור וקבלה לחברות, ועוד שמות שייחדו  את התאריך הזה משאר ימות השנה.

זה כמה שנים, שהחג איבד את צביונו ואת משמעותו הקיבוצית. הוא נחוג רק כחג מחזור, וקרוב בעיקר לליבם של בני המחזור ומשפחותיהם.

זכורות לי שנים שבהן צוין התאריך בעלון מיוחד, בדף תרבות, וכמובן בטקסים.

מי זוכר את טקס העברת הדגל? כן, הדגל האדום שנרקם על ידי בנות מחזורים א' וג' והועבר  ממחזור למחזור בטקס מרגש. ומי זוכר את המסכתות, ההצגות והאסיפות החגיגיות שבהן קיבלה החברה את בניה להיות ממשיכי המפעל?

ישנו מיעוט קטן של חברים מדור המייסדים ומבני המחזורים הראשונים, שעדיין יכול להתרפק על זיכרונות העבר הקשורים בתאריך 23.5.52.

שימור מסורת העבר בתחום הערכי חשובה לא פחות מ'תרבות היש' החומרית של ימינו.

יצירת מודלים חדשים לחיי הקיבוץ לא תצלח אם לא נדע לשמר את מסורת העבר, וראוי שנמצא דרך לציין מדי שנה בשנה את יום הנחת אבן היסוד לקיבוצנו. וכדאי שנעשה זאת בצמוד לתאריך הקלנדרי.

לדוגמה אציין כמה אפשרויות:

כדאי שנעשה זאת על ידי הוצאת חוברת שנתית ובה יובאו סיכומים ותוצאות של המגזר העסקי.

נתונים של גידול דמוגרפי, הישגים אמנותיים של יחידים, וכל אינפורמציה חשובה אחרת הקשורה לאורחות חיינו.

ביום זה נחדש את מסורת הקבלה לחברות של בנים ושל אחרים שירצו, ויימצאו מתאימים להתקבל לקהילת גבעת-חיים.

קהילה חסרת מסורת - תוחלת חייה קצרה. חישבו על כך, וזכרו: אין עתיד ללא עבר!