כניסת חברים ותושבים

ערב יום הזכרון תשע"ט (2019)

ערב יום הזכרון תשע"ט (2019)

ערב יום הזכרון תשע