כניסת חברים ותושבים

טקס אבן הפינה של גבעת חיים איחוד 1952
טקס אבן הפינה 1952 באיכות גבוהה