כניסת חברים ותושבים

קטע מתוך מפגש בנושא השיוך 23.3.19
ת