כניסת חברים ותושבים

חג משק, קבוצת דגן, מחזור ל"ב (1988)
חג משק 1988