כניסת חברים ותושבים

גמלאים מטיילים פארק שרון ועוד (2018)
גמלאים מטיילים: פארק שרון ועוד