כניסת חברים ותושבים

פנסיונרים מטיילים ושרים ביפו (2018)
פנסיונרים מטיילים ביפו