כניסת חברים ותושבים

יו"ר הנהלת קיבוץ - צביקה בן נח
צביקה בן נח

יו"ר הנהלת הקיבוץ הוא צביקה בן נח

תפקידו כולל:
אחריות לניהול השוטף של הקיבוץ בכל התחומים (קהילה וכלכלה) ,
אחריות להובלת נושאים אסטרטגיים של גבעת חיים , אורחות חיים,
תהליכי השינויים, שיוך  וכדומה.
ניהול ועד ההנהלה .
 
המנהל של צביקה הוא: הציבור (באמצעות האסיפה והמועצה)
הקף משרה: עד יומיים בשבוע (בפועל הרבה יותר...)
אורך קדנציה: 4 שנים
נבחר ע"י: אסיפה \ קלפי
תחילת הקדנציה: אמצע יוני 2018
שעות וימי עבודה: ימי ראשון ושלישי ובתאום כל יום אחר.


יצירת קשר: דוא"ל - 
ישירות לכתובת - zvibnoah@gmail.com
עותק למזכירות – maztech@m.ghi.org.il
תאום פגישות דרך תמי במזכירות (מומלץ לציין נושא הפגישה על מנת שצביקה יהיה מוכן אליה).

 
כמה מילים אישיות, "אני מאמין":
חזון: גבעת חיים איחוד הוא קיבוץ מתחדש, משגשג, המקיים אורחות חיים קהילתיים מלאים, סולידרי, ערב לחבריו, יוזם ומקדם את חבריו ואת עסקיו באחריות, חדשנות ומקוריות.
מתנהל בכבוד ושקיפות, מכיל את מגוון הדעות בתוכו ונבנה מדיאלוג סינרגטי.
יעודלקיים חברה שיתופית רב דורית, מגוונת, בריאה, סובלנית, הוגנת וצודקת, מכילה וצומחת דמוגרפית ותרבותית, למען כלל חבריו, בניו, נכדיו וניניו. 
לקיים משק חזק, איתן ובר קיימא לדורות הבאים. 
שימור / חידוש
בירור קהילתי מתמיד בין הראוי לשמר והנחוץ לחדש, כדי לשמר נכסי צאן ברזל של גבעת חיים איחוד, תוך התאמה לשינויים החשובים  לחברים ולצרכים הנוצרים בחלוף הזמן.