כניסת חברים ותושבים

מגזין גלי גבעה 35- 2.8.1990
מגזין גלי גבעה 35