כניסת חברים ותושבים

מגזין גלי גבעה 37 23.8.90
מגזין גלי גבעה 37