כניסת חברים ותושבים

גיוסי פרדס (1985)
גיוסי פרדס (1985)