כניסת חברים ותושבים

טקס ט"ו בשבט ונטיעות תשע"ח (2018)
טקס ט"ו בשבט ונטיעות 2018