כניסת חברים ותושבים

בעלי תפקידים בגח"א לאורך השנים

מבוסס על רשימות מתוך חוברת לכבוד 40 שנה לגבעת חיים איחוד והשלמות.

הערות לתיקון יתקבלו בשמחה!

 

מזכירים

1951             אריה שילה

1952             נחמיה גינצבורג, שושנק'ה דייג

1954-1953    יושו ענבר

1958-1955    יצחק פניגר

1960-1959    יוסף הורוויץ

1961             יונה לנדסברג

1964-1962    נחמיה גינצבורג

1965             יוסף הורוויץ

1968-1966    חנן פיינברג

1969             עדי נחמני

1972-1970    נחמיה גינצבורג

1973-1972    עמרם הישראלי

1975-1973    חנוך מיכאלי

1978-1976    חנוך בן-אור

1980-1978    מרדכי מורג

1983-1981    יענקל'ה הורוויץ

1986-1984    תמנע אופיר

1989-1987    עמרם הישראלי

1994-1990    יענקלה הורוויץ

1996-1994    מונטי יגר

1998-1996    מירהל'ה זיו

2003-1999    נירה פארן (ספטמבר 2003)

 

...מעבר למנהלי קהילה

 

מנהלי קהילה

2008-2003    דודי רוזן

2019-2008    אייל ניסן

2019-      שרון אולמן

 

יושבי ראש וועד ההנהלה

2008-2003    חגי בר אילן יו"ר קהילה חברתי

2014-2010    שמוליק לשם-יו"ר וועד ההנהלה (איחוד תפקיד של יו"ר כלכלי ויו"ר חברתי)

2018-2014    ברוך גשן

2018-      צביקה בן נח

 

גזברים

1954-1951    יצחק רובין

1957-1955    שמעון שיפמן

1959-1958    אפרים (ברונו) פרנק

1961-1960    יצחק רובין

1962             אגון גרטנר

1967-1963    מרדכי שקדי

1969-1968    פטר לנג

1972-1970    ששון שוחט

1975-1973    עודד בן-אור

1978-1976    שמאי מדיני

1982-1979    חנוך מיכאלי

1984-1983        יהודית אשד

1988-1986    בועז שקדי

ששון שוחט

1993-1989    שמוליק לשם

1996-1994    יורם תירוש

2005-1997    אסף חן

2010-2005    יזהר לנדאו ביחד עם יו"ר כלכלי

 

רכזי משק

1952-1951    מרים גל

1953             חנן פיינברג

1955-1954    מרדכי שקדי

1956             מרים גל

1958-1957    מרדכי שקדי

1960-1959    חנן פיינברג

1962-1961    מרים גל

1965-1963    גדי גיל

1969-1966    עודד בן-אור

1970             מרים גל

1972-1971, 1991     שמאי מדיני

1975-1973    אורי מירון

1978-1976, 1980     חגי בר-אילן

1980-1979    גדעון בר-שלום

???               אסף ברות

1987-1984    עקיבא הורוויץ

1990-1989    ששון שוחט

1997-1991    שמאי מדיני

2001-1998  אמנון יגודה

2007-2003    יוסי ברוך

2010-2007    יונתן לביא

 

תפקידי גזבר, מנהל כלכלי ומרכז משק אוחדו לתפקיד של מנהל עסקי בהדרגה

 

יו"ר כלכלי

אסף חן-יום בשבוע מ-1994

זאב רפואה

יעקב קפלן

2010-2005    יזהר לנדאו יו"ר כלכלי + גזבר

 

מ-2010-יו"ר כלכלי ביחד עם יו"ר חברתי לתפקיד יו"ר וועד ההנהלה

 

מנהל עסקי

2011             איציק מור

2012-            ערד סלוצקי

 

רכזי תרבות

1954             זאב זליגר

1955             יהודה ארז

1958-1956    סימה שרי

1959             חנה כץ/אורי וולף

1962-1961    דוד ברנע

1963             גילה אגמון

1964             מרים ארזי

1965             ניצה גיל/עוזי נבון

1966             גבי פלד

1967             זאבה לבני

1970-1968    תמנע אופיר

1973-1971    ארנון לפיד

1976-1974    לאה שחר

1978-1977    חנוש מורג

1980-1979    ברכה הישראלי

1981             נירה פרינץ

1984-1982    חנוש מורג

1984             עירית מיכאלי

1985             זיווה רום

1988-1986    ימימה גשן

1992-1989    תרצה מדיני

1992             נורית דייג

1993             אילן אסטליין

2007-1994    תמי הורוויץ

2007             יונה ורדי; יסמין רז

2010-2007    יסמין רז, יפעת זילבר

2014-2010    מרים לביא, אוסנת רחמני

2016-2014    הדס שוורץ, מור הורוויץ

2018-2016    מור הורוויץ

2018-           נטע פרנק

 

רשימת הרופאים בקיבוץ לאורך השנים:

ד"ר אבל

ד"ר קורת

ד"ר בן דן

ד"ר עירית רידר

ד"ר מישל ברקאי

ד"ר רון דלין

ד"ר דיאנה זכין

ד"ר טסה שלוש

ד"ר עופרי דון טופילד

ד"ר יואב קלמוס

 

אחיות (חברות הקיבוץ, היו גם שכירות שלא רשומות כאן)

ז'ני נחמני

ברטל ויקטור

אינה צ'רד-ירון

איילה ליבר

מרים ויקטור

חגית ויקטור

עליזה הרמן

עליזה פרי

צביה ורד

דבורה פיינברג

אירית שחר

 

מרכזי עבודה

אלכס ברנע

ישראל כץ

אהרון מדיני

יענקלה הורוויץ

ראובן פיינברג

שוקה ישראלי

תמר שפע

ימימה גשן

לאה הרץ

ערה שפע דניאל

יואל מלי

 

תפקיד מרכז עבודה הופך להיות מנהל מש"א

יעל רוזנברג

יפעת פארן בני לנג

אילת וולווסקי

 

עורכי עלון

(מבוסס על רשימה מתוך בתוכנו מס.801)

1952             יהודה ארז

1953             משה כהן

1954             אלי ורפל

1955             יוסף בן זאב

1956             אלי ורפל

1957             יהודה ארז

1958             אלי ורפל

1959             יוסף בן זאב

1960             אלי ורפל

1967-1961    זאבה לבני

1968             אלי ורפל

1969             אורי אסטליין

1973-1970    עדי נחמני

1976-1974    זאבה לבני

1980-1977    יערה בן אור

1984-1981    לאה הישראלי

1986-1985    שוש צימרמן

1988-1987    משה נתיב

1989-1988    אסתר נתיב

1990             תמר לנג

1992-1991    לביאה בן אור

1993             תמר לנג

1996-1994    משה נתיב

1996             מירהל'ה זיו וצוות  

1998-1997    בארי צימרמן

1999             מירהל'ה זיו ומתנדבות: תמר לנג, דניאלה קראוס, תמר בן אור, וסימה שרי

2010-2003    מירהלה זיו; חנוש מורג (עזרו לידן והשתתפו תמר לנג; ערן נבון)

2011             רענן רז ; אמיל זיידמן

2012             רענן רז

2015-2013    היידי עפרון ; אמיל זיידמן

2017-2015    היידי עפרון ; אדם הישראלי

2019-2017    היידי עפרון ; שלמה כהן

2019-            שלמה כהן ; ליאור אסטליין

 

להשלמה:

מרכזי חינוך ומרכזות הגיל הרך

מרכזי נוי

אקונומים