כניסת חברים ותושבים

יום הטניס לזכרו של ג'ון קרבר / פינדה שפע
בשבת, ז' בטבת תשל"ח 17.12.1977 נקיים אצלנו יום הטניס לזכרו של ג'ון, יום שהוא כולו לענף הספורט, אשר לו הקדיש ג'ון הרבה מזמנו ואת מיטב מרצו.
בראש וראשונה היה ג'ון מעוניין בהדרכת הילדים ובחינוכם באמצעות הטניס. כשהיה מדריך, היה מדגיש לא רק את הצד הטכני של המשחק, אלא בעיקר את ערכו החינוכי. באמצעות הטניס אף ידע להביע את רעיונותיו ולהפעיל תכונותיו המופלאות לקשירת יחסים עם אנשים צעירים.
רצינו להעלות בזיכרוננו ולהמחיש לציבור החברים את האופי המיוחד של כישרונותיו של ג'ון. לכן הזמנו שחקנים מן "המרכז הישראלי לטניס" ברמת-השרון, שיציגו לפנינו שיעורים לדוגמה.
המרכז ברמת השרון, אשר ג'ון היה מתומכיו הנלהבים, הפך לאחרונה למקום הדרכה החשוב והחיוני ביותר בארץ ללימוד הטניס. אחד המאמנים הראשיים ידגים שעור- אימון מיוחד עם קבוצת שחקני נוער ישראלים מבטיחים, עד גיל 15. אנו מקווים ששיעור זה, בהדרכתו והסברו של המאמן, יקרבו אל הבנתנו ואל לבנו את רעיונותיו של ג'ון ואת הדברים שכה השתוקק תמיד לעשותם.
האירוע יתחיל בשעה 10.00 בבוקר וימשך כשעה וחצי.
את החלק השני של היום ברצוננו להקדיש להיבט נוסף שהניע את ג'ון להתמסר לטניס בחברתנו, והוא נבע מתפיסתו שמשחק הטניס הנו ספורט לכל אדם, כלומר, ספורט עממי, ובמלוא מובן המלה. מדי שבת היה ג'ון אוסף – פשוטו כמשמעו – חברים מכל פינות הקיבוץ ומכל שכבותיו, ומביאם למגרש הטניס, לבוא ולשחק וליהנות בצוותא. לא עניין את ג'ון כלל אם היית שחקן טוב או רע, מוכשר או מוכשר פחות. אותו עניין רק הרעיון של ספורט לכל. הוא רצה לראות חברים משחקים זה עם זה. בראותו אותנו משחקים יחד –חברים, חברות וילדים בכל הגילים – היה בא על סיפוקו.
חשבנו, להעלות את יחסו זה של ג'ון אל הטניס ואל החברה שלנו, ע"י כך שנעשה אנחנו, כולנו, מה שהוא נהג לעשות מדי שבת אחר- הצהרים – על כן אני מזמינים את כל שחקני הטניס בקיבוץ, בלי הבדל מין או גיל או רמה, לבוא ולשחק.
נקיים טורניר לזוגות החל משעה 14.00 עד 17.00 בו ישתתפו כל השחקנים, תוך החלפת בני הזוג והיריבים, פעמים רבות ככל האפשר. לשם כך יהיו המשחקים קצרים. ואנו בטוחים שכל אחד יוכל לשחק ולהפיק הנאה מלאה משעות הצהרים האלה. כל השחקנים, וכן צופים, מוזמנים לבוא למגרשי הטניס ולשתף פעולה ברוח טובה.


ג'ון קרבר 29.9.1945 – 4.12.1976