כניסת חברים ותושבים

מגזין גלי גבעה מס 8 17.3.88
מגזין גלי גבעה מס 8  17.3.88