כניסת חברים ותושבים

מגזין גלי גבעה מס 16, 9.2.1989
מגזין גלי גבעה מס 16 9.2.1989