כניסת חברים ותושבים

מגזין גלי גבעה מס 5 ינואר 1988
מגזין גלי גבעה מס 5 ינואר 1988

מנחה בלהה בן אהרון, אלעד שפע מנגן בקלרניט, יאיר קרני על תזונה בריאה, גרשון על מינויים בברכה, 
גלעד כרמי על ענייני תברואה במטבח, עוזי נבון על קבוצת הכדורגל, אלכס קראוס על בישול וסקי