כניסת חברים ותושבים

"גלי גבעה" מגזין מס 1- 22.10.87