כניסת חברים ותושבים

מגזין גלי גבעה 23 ספטמבר 1989