כניסת חברים ותושבים

פרידת החינוך מיוני פרינץ, חצרן ילדים (2017)