כניסת חברים ותושבים

גלי גבעה 12 6.1988


נזקי השרב בחקלאות, שינוי מבנה ארגוני מזכירות וועדות, יום הסוס הערבי לזכר יואל מיצפון, יום הולדת 60 למוסה