כניסת חברים ותושבים

גלי גבעה 4.1989

הקמת אנדרטה לנספים בשואה, 
פתיחת מרכז עיוני, 
לזכרו של הלל ליפמן, 
אמיר מיכאלי- הקדמת לימודים, 
אורה הרמן- חבילות לחיילים