כניסת חברים ותושבים

טיול פנסיונרים לירושלים (2017)