כניסת חברים ותושבים

"איכפת לי" מאת פינדה שפע

בתוכנו 1974

לא איכפת לי שעובדי ח"א מזדרזים בהורדה מהשולחנות בעיקר בערב..................  אך

איכפת לי שמי שבא אחרי 19.30 לא דואגים לו כפי שצריך לדאוג לסועדים.

לא איכפת לי שישנם ספלים על השולחן.............................................................. אך

איכפת לי מאד שדווקא "האיש שבא לסעוד" חייב לרוץ ולמלא את הקומקום.

לא איכפת לי שהורים מושיבים בארוחות את ילדיהם על שני כיסאות .....................אך

איכפת לי מאד שאח"כ אינם טורחים להחזיר את הכיסאות למקומם.

לא איכפת לי שלא כולם מזדהים עם הפרסומים בלוח המודעות..............................אך

איכפת לי ועוד איך שבעלי "הומור גרוע" מוסיפים הערות מטופשות וקורעים, לפעמים, 

את הכתוב, מבלי שתבוא תגובה מתאימה.

לא איכפת לי כלל שבמועדון רועשים באין מפריע...................................................אך

איכפת לי שגם על ה"מועדון השקט" פשה נגע זה.

לא איכפת לי שלגבי נהגים מסוימים החלטת האסיפה באשר לנהיגה במשק אינה תופסת...............................................................................................................אך

איכפת לי שעדיין לא מצאנו לכך פיתרון לכך לפחות בשעות הלילה.

לא איכפת לי לעשות שמירות מוקדמות ושמירות רגילות.........................................אך

חורה לי מאד שאב לשלושה ילדים שצריך לשמור לילה, אחת לחודשיים, 

נוטש את משמרתו ארבע (4) שעות לפני תום המועד, ואין פוצה פה ומצפצף!