כניסת חברים ותושבים

המכתב שלא נשלח- המצור על גבעת חיים