כניסת חברים ותושבים

קליפ ראש השנה, גבעת חיים איחוד, תשע"ז 2016