כניסת חברים ותושבים

הרהורים לסוף שבוע באדר / ארנון לפיד 1973

כתב ארנון לפיד למסיבת ליל שבת

1973

 

ירדה השבת – חגיגית וכמוסה

על קיבוץ בו נדמו קולות העמל

ומכונית של אורחים בשערו נכנסה

מבשרת שבת יוצאת מן הכלל...

ירדה השבת – וחתמה עוד שבוע

גדוש שמחות, וכמותן מועקות:

נישואין של רווק, ה"רנו" הפגוע

סכך ענק לבריכה, וגם כמה מכות...

ונסע שוב גרשון לארה"ב המוכרת

וגייל עברה טסט בתיאוריה

(זה לא חרוז – אבל זאת עובדה)...

וחזרו מח"ל ביל, ירדן ומאור

ושלא כרבים הם אומרים: "טוב לחזור".

בכדורגל ניצחנו! אך המקום המרעיש:

 יצא לקטיף – שמעון גדיש!

וירדו גשמים, ואומרים זקני צפת:

מין שנה שכזאת לא זוכרים הם כמעט

משקעים כה רבים בחודש אדר?

יד אלוהים! זהו פלא, מוזר!

ונסע דוד שניר לאירופה סוף

וביום ב' אצלנו כנפיים של עוף

ביום ד' –בבוקר נתנו אבוקדה

בצהרים היו חצילים במרינדה.

שבוע ככל שבועות השנה:

שמחות-עצבונות עמל וחלום.

טוב שבאת שבת המלכה,

היה לי שבוע איום ונורא.

 

 ארנון לפיד