כניסת חברים ותושבים

סרט: הצבעה על תוכנית השינויים (2004)