כניסת חברים ותושבים

דצמבר 2012
4
דיון במועצה: 1) שאילתות. 2) עתיד "שפרירים" 3) קליטת בנים – החלטות משלימות בקליטה ובבנייה.
9
עומדים לבנות מתקן גז ענקי (בית זיקוק) לידנו, אם זה מטריד אתכם בואו לפגישה עם נציג של מטה המאבק בעמק חפר.