כניסת חברים ותושבים

נובמבר 2012
20
חנוכת מגרש הספורט החדש בשטח המרכזונים.
 החל מתאריך זה יבוצעו תשלומי הארנונה למועצה ישירות על ידי החברים, ולא דרך הקיבוץ.
24
מפנים את מחסן המשק מציוד פרטי של חברים! החברים מתבקשים לקחת את הציוד שאיחסנו שם.