כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 2012
22 
תערוכת צילום; "בעין אוהבת – גבעת חיים מצלמת ומצטלמת". תערוכה מתעדת את אנשי הגבעה בהרכבים וצילומים של המקום, כפי שנקלטו בעדשות החברים.