כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 2012
17
מעתה ישכון "מוזיאון הנקודה" במולהלול.

משמאל ה"מנשקה" ששימשה להביא אוכל מחדר האוכל