כניסת חברים ותושבים

מרץ 2012
ויכוחים על הריסת חלק מהמדשאה לטובת מגרש החנייה ליד המרפאה, מתחת למנהלה.