כניסת חברים ותושבים

דצמבר 2011

10
עד לתאריך זה ניתן להגיש הצעה ללוגו של שנת ה-60 של גח"א. בתואר הלוגו הנבחר זכה הלוגו של לילך יגודה!
16
מסלול חברות אחיד לכל חברי הקיבוץ. בקרוב נקיים מפגש ודיון פתוח על המעבר למסלול חברות אחיד. הדברים אמורים לגבי החברים בשכונה הבנים הראשונה ולאלה המתעתדים לבנות בשכונה השנייה.