כניסת חברים ותושבים

נובמבר 2011
תוכנית מרכז הקיבוץ 1955 אייר זאב גוטקינד

תוכנית מרכז הקיבוץ 1955 אייר זאב גוטקינד25

עד לתאריך זה ניתן להירשם לצוות היגוי לתוכנית האב של גח"א.
28
תחל העבודה על פירוק גגות האסבסט של הלולים הישנים באתר הבנייה של שכונת הבנים קבוצה ראשית ב'. העבודה נעשית באחריות ובאישור המשרד לאיכות הסביבה.