כניסת חברים ותושבים

פברואר 2011
22
דיון ראשון במועצה על הקמת מרכז שירותים אזורי בכניסה לקיבוץ.