כניסת חברים ותושבים

ינואר 20111

נמסרת הודעה במועצה, על סגירה של התחנה לטיפול בילד ובמשפחה. מעתה תפעל התחנה על בסיס של עמותה פרטית, ולא על בסיס של שותפות עם הקיבוץ.
7
קהילת גבעת חיים איחוד מקיימת קבלת שבת באהל המחאה של משפחת שליט ליד בית ראש הממשלה.