כניסת חברים ותושבים

דצמבר 2010

חנוכה במרכזונים
ספר טלפונים חדש של הקיבוץ יחולק לכל החברים.