כניסת חברים ותושבים

דצמבר 2010

חנוכה במרכזונים
ספר טלפונים חדש של הקיבוץ יחולק לכל החברים.
בסוף החודש מסתיימת הרשמה לשכונת הבנים (קבוצה ראשית א'2)
רענן רז הסכים לקבל על עצמו את עריכת העלון.