כניסת חברים ותושבים

יוני 2010
חניות בקיבוץ ובשכונת הבנים – בהמשך לנורמה הנהוגה בקיבוץ, אין אפשרות לסמן חניה פרטית בשטח ציבורי. במסגרת הפרויקט של שדרוג הכבישים והחניות, יהיה ניתן לתכנן חניה פרטית בשטח המגרש שהוקצה לכל בית משפחה.
10
"חמישי אישי" – סדרת מפגשי הכרות עם צעירי הקיבוץ שיספרו על עצמם ועל עיסוקיהם.

דיווח בעלון