כניסת חברים ותושבים

מאי 2010
בפרוטוקול של הקיבוץ נכתב שתתקיים הצבעה נוספת לבחירת יו"ר הקיבוץ.


ישיבת הנהלות