כניסת חברים ותושבים

מרץ 2010

יום האישה במועדון

מרכז המחזור הראשון בקיבוץ מוקם בשכונת הבריכה מול הנעורים (לשעבר). הוא יכלול שבעה מכלים לסוגי האשפה השונים.
12
כספים בגין עסקת גת – קוקה קולה, מועברים בימים אלו לחברים. לחברים בעלי חוב יקוזז סך החוב מהסכום המגיע להם. תזכורת: ערך של נקודת ותק שוויה - 100 ש"ח.
15
טיול משפחות