כניסת חברים ותושבים

ינואר 2010
1
מעבר לשר"פ (שירות רפואי בשעות הערב והלילה), הוא מהלך הכרחי שמכתיבה קופת החולים, שדורשת כיסוי של רופא לכל טיפול שניתן ע"י האחיות.
22
מעתה שירות הגז לבית יינתן דרך חברת דורגז. 
הוועדה הציבורית בעניין המים החמים שוקדת על הנתונים של החימום. ברגע שיהיה סיכום הוא יתפרסם. החברים מתבקשים להיאזר בסבלנות עד להסקת המסקנות.
29 

טקס נטיעות לט"ו בשבט יתקיים בכביש העוקף את השכונה החדשה.