כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 2009

2
"פתאומית לעד" – סיפור חייו ויצירתו של נתן אלתרמן בהנחיית מוטי זעירא.
9
הפרטה של אגרת הטלוויזיה יוצאת לדרך. החל מעתה יחויבו החברים עבור תשלום זה.
16
שווה לנסות לזרוק את האשפה בפח המיועד לה! שווה לנסות לזרוק את העיתונים במכל העיתונים! שווה לנסות לזרוק את הבקבוקים למכל שלהם, ואת הגזם להניח במשטח המיועד לו, ואולי בכלל שווה לנסות לשמור על המקומות הציבוריים שיהיו נקיים... על החתום: מפנה הזבל.
17
"פורטרט האמן כאיש קיבוץ" – מפגש עם מוקי צור ומיכה שפירא בעקבות התערוכה "הביתה" של ליאו רוט.

בהנהלת קהילה - הצעה להגדרת תפקיד יו"ר חינוך