כניסת חברים ותושבים

יולי 2009
24
קבלה להמשך חברות של בני זוג של חברי קיבוץ. בקרוב יחל תהליך קליטת חברים חדשים, על המעוניינים להגיש בקשה בכתב למזכירות.
31
נמשכת ההרשמה לקבוצת משנה של קבוצה א' של שכונת הבנים, עדיין נותרו מספר מקומות מוגבל.

עלון הקיבוץ עוסק בהרחבה בחינוך הקיבוצי בתקופה זו.

גן דולב, חצר הגרוטאות