כניסת חברים ותושבים

יוני 2009
5
הסדרים חדשים בענף השרברביה. פעילות השרברבות מתמזגת עם ענף הבניין. ליאור יעבוד כקבלן עצמאי.
19
הוחל בשיפוץ מרפאת השיניים החדשה בבניין הכלבו (אספקה) הישן.