כניסת חברים ותושבים

מרץ 2009
במועצה על סדר היום - הצגת הצעה למבנה ארגוני והגדרת תפקידים.

אורחים מניגריה מגיעים לחדר האוכל