כניסת חברים ותושבים

פברואר 2009
6
מעתה אפשר ליהנות מארוחות גורמה בבריכה.
13
בעקבות השריפה במזבלה, מקום שהיווה מפגע אקולוגי מתמשך, הוחלט לסגור את המקום לאלתר. מעתה יש לנהוג על פי ההוראות לגבי זריקת הפסולת.
בימים אלה מתחילה טלי סופר בתכנון האתר של גבעת חיים איחוד.
22
אסיפה חגיגית - קבלה לחברות של המשפחות החדשות הבונות בשכונה החדשה.
27
תברואה ואיכות סביבה – יוצאים לדרך חדשה. ממרץ שינויים בשיטת פינוי האשפה. מכלי האשפה הגדולים ממתכת יוצאו משימוש, במקומם יוצבו מכלי איסוף בהם ניתן להפריד את הפסולת.