כניסת חברים ותושבים

ינואר 2009
השכרות פרטיות – לאחרונה מתפתחת התופעה של השכרת דירות פרטיות על ידי חברים. פעולה זו אסורה והיא מנוגדת לתקנון הקיבוץ ולהחלטות מוסדות הקיבוץ. עד יישום שיוך הדירות ב-2010, הגורם היחידי שיכול לעשות שימוש בנכסים הוא הקיבוץ.
16
מוזיאון "הנקודה" נסגר. חבל...21
מפגש עם נציגי קרן הפנסיה בעניין הפנסיות האישיות.
27
דיון במועצה על מעמד ענף ההודיה.
23
תודות לקיבוץ שפתח את דלתותיו למשפחות מהדרום בזמן המבצע "עופרת יצוקה".
30
מחסומים הוצבו בקיבוץ. שעות הסגירה והפתיחה על פי שעות הפעילות בבתי הילדים ובבית הספר.
מגויסים לאיכות הסביבה! בכלבולית נחסכות בממוצע כ- 15 אלף שקיות פלסטיק, ובנעורים אוספים בקבוקי זכוכית ופלסטיק למיחזור.